ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การปลูกผักในพื้นที่จำกัด

อยากจะปลูกผักไว้กินเอง แต่ก็มีพื้นที่น้อยเหลือเกิน จะทำอย่างไรดีนะ?
คนมีพื้นที่จำกัด จะปลูกได้ไหมหนอ ? แล้วเขาเริ่มกันอย่างไร มีอะไรที่จะต้องเตรียม ต้องรู้ ก่อนลงมือปลูกกันบ้าง ? มาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันค่ะ