จัดทำแม่พันธุ์​อ้อยปลอด​โรค​ใบขาวโดยการตัดเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด

ผลิตโดย : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร