ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

จัดทำแม่พันธุ์​อ้อยปลอด​โรค​ใบขาวโดยการตัดเนื้อเยื่อเจริญปลายยอด

ผลิตโดย : กองขยายพันธุ์พืช กรมส่งเสริมการเกษตร