วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.
ณ ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม (ข้างโรงพยาบาลกำแพงแสน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/naetckukps/