ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริจังหวัดเชียงราย

ดาวนโหลดไฟล์ PDF.

ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จ.เชียงราย
ที่ตั้ง: เลขที่ 905 ต.โป่งผา
อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
โทรศัพท์: 053-733-222