แมลงหวี่ขาวยาสูบในมะเขือเปราะ

เตือนผู้ปลูกมะเขือเปราะ รับมือแมลงหวี่ขาวยาสูบตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใบ และเป็นพาหะนำเชื้อไวรัล สาเหตุโรคใบด่างเหลืองในมะเขือเปราะ ทำให้ผลผลิตลดลง

จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี กรมส่งเสริมการเกษตร
https://www.facebook.com/PlantProtectionPathumthani