กำหนดการเปิดฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.dsd.go.th/DSD/Intro/ListTraining