องค์ความรู้ด้านการเกษตร

e-Library

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

Infographic/Motion Infographic

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

ช่องทางออนไลน์

เรื่องล่าสุด

มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย

ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มื

Read More

Info graphic & Motion graphic

   

Read More

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การเพาะผักงอกหลังน้ำลด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การฟื้นฟูไม้ผลหลังน้ำลด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ศัตรูธรรมชาติที่สำคัญ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

งานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press)

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 นา

Read More

พันธุ์กล้วยไม้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ทำเนียบ Smart Farmer ต้นแบบ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตพืชผักปลอดภัย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตน้ำผึ้งคุณภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกถั่วเขียว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกถั่วลิสง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า…ในการทำนา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกเสาวรส

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ถั่วเหลืองฝักสด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตมังคุดนอกฤดู

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตทุเรียนนอกฤดู

ดาวน์โหลด PDF.

Read More

การผลิตลองกองนอกฤดู

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตมะนาวนอกฤดู

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การผลิตเงาะนอกฤดู

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ปุ๋ยอินทรีย์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.  

Read More

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกพืชไร่หลังนา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.  

Read More

ลดต้นทุนการผลิตข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

น้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกเมล่อนและแคนตาลูป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การให้น้ำในสวนปาล์มน้ำมัน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การเพาะเห็ดเบื้องต้น

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

สมุนไพรประจำบ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ผักสามัญประจำบ้าน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การทำการเกษตรปลอดการเผา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การถนอมอาหารจากผัก ผลไม้

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ด้วงเต่าตัวห้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

เพลี้ยไฟ (Cotton Thrips)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

จิ้งหรีด (Cricket)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

เพลี้ยไฟข้าว

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การจำแนกพันธุ์มันสำปะหลัง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.  

Read More

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.  

Read More

คนเกษตร พันธุ์ดี

ฅนเกษตรพันธุ์ดี ที่

Read More

หนอนกระทู้หอม

Read More

หนอนปลอกข้าว

Read More

Smart & Strong Together

Read More

หนอนห่อใบข้าว

Read More

โรคไหม้ข้าว

Read More

แมลงบั่ว

Read More

โรคเหี่ยวเหลืองในพริก

           

Read More

การปลูกแอปเปิ้ล

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

แตนเบียนบราคอน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

สมุนไพรรักษาโรค

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

หนาวนี้น่าไป…เมืองไทยน่าเที่ยว

ใกล้หนาวแล้ว ไปเที่

Read More

หน้าวัวประดับชนิดตัดใบ (Anthurium Foliage)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ผลไม้ประจำจังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกถั่วเหลืองในฤดูแล้ง

ดาวน์โหลด PDF.  

Read More

มะรุมพืชมหัศจรรย์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ํYoung Smart Farmer

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

Young Smart Farmer อนาคตและทิศทางภาคเกษตรไทย

Tags : 

Young Smart Farmer อนาคตและทิศท

Read More

Amazing Green Model

Read More

การปลูกพืชใช้น้ำน้อย (พริก)

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกถั่วเขียวในฤดูแล้ง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การเพาะผักงอก

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.  

Read More

สวนกล้วยไม้ GAP สำหรับเกษตรกร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกดอกเบญจมาศ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกพืชหลังนา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ตำรับอาหารจากต้นอ่อนพืช

ดาวน์โหลด PDF.

Read More

เชื้อราไตรโคเดอร์มา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ชันโรง นักผสมเกสรชั้นยอด

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.   แ

Read More

โครงการลูกพระดาบส เปิดอบรม ฟรี!!

โครงการลูกพระดาบส เ

Read More

การขยายพันธุ์พืช

ดาวน์โหลด PDF.

Read More

เชื้อราบิวเวอเรีย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

123 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก

ดาวน์โหลด PDF.

Read More

แมลงดำหนามมะพร้าว

ดาวน์โหลด PDF.

Read More

การปลูกงา

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกคล้า

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกขิง

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกขนุน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกกล้วย

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

การปลูกกระท้อน

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

ระบบน้ำ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

Read More

หนังสือ e-Book

Read More

แอป DOAE FARMBOOK

Read More

ปลูกผักได้ แม้ในพื้นที่จำกัด

🌱ปลูกผักได้ แม้ใน

Read More

AGRITECHNICA ASIA 2018

งานแสดงนวัตกรรม เทค

Read More

🔴อบรมฝึกอาชีพ ที่งานเกษตรสร้างชาติ🔴

อบรมฝึกอาชีพ ที่งาน

Read More

ชม ชิม ช้อป งานเกษตรสร้างชาติ

😋มาเลือกชม เลือกช

Read More

“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”

” ทีฆายุกา โหตุ นาถ

Read More

จักจั่น (อ้อย)

จักจั่น (อ้อย) เตือนเ

Read More

หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer)

หนอนกออ้อย (Sugarcane Borer) เต

Read More

พืชฤดูแล้งหลังนา เริ่มจ่ายเงินชดเชยแล้ว

พืชฤดูแล้งหลังนา เร

Read More

การขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2561

การขึ้นทะเบียน/ปรับ

Read More

พืชฤดูแล้งหลังนา เริ่มจ่ายเงินชดเชยแล้ว

พืชฤดูแล้งหลังนา เร

Read More

ตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo locust)

ตั๊กแตนไผ่ (Yellow-spined bamboo lo

Read More

DOAE SMARTCHECK

DOAE Smartcheck เป็นแอปพลิเคช

Read More

Application เกษตรเช็คอิน

Application เกษตรเช็คอิน  

Read More

ผลเสี่ยงทายพระโค

พระโคแรกนาขวัญ ในพร

Read More

ด้านการเกษตรอื่น

ด้านการเกษตรอื่น อั

Read More

ด้านประมง

ด้านประมง อันดับที่

Read More

ด้านปศุสัตว์

ด้านปศุสัตว์ อันดับ

Read More

ด้านฟาร์มชุมชน

ด้านฟาร์มชุมชน อันด

Read More

ด้านชุมชนดีเด่น

ด้านชุมชนดีเด่น อัน

Read More

วันสงกรานต์ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 10 เมษายน

Read More

HRD LEARNING CENTER

Read More

DOAE Farm Check Application

Read More

DOAE Farmbook Application

Read More

วิสาหกิจชุมชนแฟร์ 2018

         

Read More

เช็คอินกินเที่ยวเชิงเกษตร

วันหยุดสุดสัปดาห์ ไ

Read More

Application AC AGRI VOCAB

Read More

E-Book เขต 1

Read More

รำลึก ๑๓ ตุลาคม

https://youtu.be/7iaRhOIfS5g

Read More

รับสิ่งของพระราชทาน

วันที่ 10 ตุลาคม 2560 นาย

Read More

มอบของที่ระลึกแด่นายสงกรานต์ ภักดีคง

วันที่ 29 กันยายน 2560 สำ

Read More

ลงทะเบียนจิตอาสา ณ สำนักพระราชวัง

วันที่ 29 กันยายน 2560 นา

Read More

๑๐๐ ปี วันพระราชทานธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 2560 นา

Read More

ศูนย์วิทยบริการฯ มอบดอกดารารัตน์

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ

Read More

๑๐๐ ปี พัฒนาการของธงชาติไทย

ขอเชิญชมนิทรรศการ ๑

Read More

อธส.ให้สัมภาษณ์ รายการเรื่องเล่าจากชุมชน

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นา

Read More

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 นา

Read More

VTR เกษตรกรก้าวไกลใต้ร่มพระบารมี

VTR เกษตรกรก้าวไกลใต้

Read More

ทดสอบ iframe

Read More

การจัดการยุวเกษตรกร

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 น

Read More

เอกสารแนะนำ ปี 2560

เอกสารคำแนะนำปี 2560 &nbs

Read More

กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค”

วันที่ 23 มีนาคม 2560 กิจ

Read More

การจัดการหลังน้ำลด

การจัดการหลังน้ำลด

Read More

ทำบุญครบรอบสตมวาร (100) วัน ร.9

วันที่ 20 มกราคม 2560 นาย

Read More

Infographic

Read More