ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมคณะข้าราชการมอบดอกดารารัตน์จำนวน 99,999 ดอก ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศร่วมกันประดิษฐ์ขึ้นให้กับนายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานรับมอบ ณ ห้องประชุม 123 ชั้น 2 กองการเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ต่อไป

เครดิตภาพ: ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร