ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรม “สร้างอาชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ 50 อาชีพ”

กำหนดให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดอบรมระยะสั้นให้แก่บุคคลทั่วไป

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่เหมาะสม ตรงตามความต้องการ และใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ http://register.doae.go.th หรือสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ฯ ในพื้นที่ 36 จังหวัด

ทั้งนี้ จะเริ่มดำเนินการฝึกอาชีพด้านการเกษตร ตั้งแต่วันที่ 2 – 11 เมษายน 2561 พร้อมกันทุกศูนย์ฯ ทั่วประเทศ

ขั้นตอนการสมัคร
1. จดรายละเอียดรายชื่อการฝึกอบรมและวันที่ สถานที่ฝึกอบรมที่ต้องการ ได้จากลิงก์ http://register.doae.go.th/home.php

2. ทำการลงทะเบียน โดยกรอกข้อมูลในช่องให้ครบ http://register.doae.go.th/register.php

3. หลังกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้เลือกเครื่องหมาย + เพิ่มข้อมูลการอบรม

4. เลือกรายการที่ต้องการอบรม จากที่จดรายละเอียดในขั้นตอนที่ 1 และตรวจสอบวันที่ และสถานที่อบรมอีกครั้ง คลิ๊กเลือกเพิ่มข้อมูลการอบรม

——————————–
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการเกษตร