ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 2 ก.ค.61 กรมส่งเสริมการเกษตร บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ ณ สถานีวิทยุกองทัพบกช่อง 5

ขอบคุณข้อมูลจาก  : โสตทัศนูปกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร