ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนคนเมืองปลูกผักพอเพียงในพื้นที่จำกัด ช่วยลดรายจ่ายครัวเรือน พร้อมสอนวิธีปลูกผักอย่างง่าย 4 รูปแบบฟรี ดีเดย์ต้อนรับปีใหม่ 2560
          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเรื่องการบริโภคพืชผักของประชาชนในสังคมเมืองปัจจุบัน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนอาจบริโภคพืชผักน้อยลง ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ ต้องการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมเมืองให้เกิดความ “พอมี-พอกิน-พอใช้” ซึ่งเป็นรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มต้นลดรายจ่าย ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองภายในครัวเรือน คือ การปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับสังคมเมือง ได้แก่ การปลูกพืชผักในพื้นที่จำกัด การปลูกพืชผักในแนวตั้ง และเลือกใช้ระบบน้ำที่ง่าย เหมาะสม ประหยัด ทำให้ประชาชนในสังคมเมืองได้มีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภค ดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถทำเป็นงานอดิเรกได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวในโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” และพร้อมให้บริการกับประชาชนในช่วงปีใหม่ 2560 นี้
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักในพื้นที่จำกัดให้กับประชาชนในสังคมเมือง และต้องการให้คนในชุมชนเมืองได้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยกรมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการเลือกชนิดของผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ปลูกที่เหมาะกับพื้นที่จำกัด การเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะกับพื้นที่และพืชผักที่ปลูก เช่น ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบไมโครสเปรย์ระบบน้ำหยด เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. การปลูกผักในแปลงขนาดเล็ก (ปลูกผักผสมผสาน) 2. การปลูกผักในแปลงขนาดเล็ก (ปลูกผักชนิดเดียว) 3. การปลูกผักแนวตั้ง (แบบตาข่าย) และ 4. การปลูกผักแนวตั้ง (แบบกระบะ)
          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมนำร่อง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0 2561 4878 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.royalagro.doae.go.th