ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ใบบัวบก

ใบบัวบก บัวบกมีสารสำคัญกรดมาเดคาสสิก (Madecassic acid) กรดเอเชียติก (Asiatic acid) การปลูกปลูกได้ดีในดินเหนียวหรือดินเหนียวปนดินร่วน ใบบัวบกจะขยายพันธุ์โดยไหลและเมล็ด วิธีขยายจากไหลตัดไหลเป็นท่อน ๆ ไปเพาะในกระบะเพาะ 1-2 สัปดาห์ การดูแลรักษาบัวบกต้องการความชื้น แต่ไม่แฉะควรให้น้ำสม่ำเสมอ ควรระวังอย่าให้น้ำขัง จะเกิดโรคโคนเน่า การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บเกี่ยวหลังจากปลูกได้ประมาณ 60-90 วัน ใช้มีดตัดเหนือจากพื้นดินประมาณ

การทาบกิ่ง

การทาบกิ่ง เป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชวิธีหนึ่งที่ทำให้ได้ต้นพันธุ์ ซึ่งมีลักษณะทางสายพันธุ์เหมือนต้นแม่ทุกประการ โดยกิ่งพันธุ์ดีจะให้ผลผลิตที่ตรงตามพันธุ์ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

เชิญร่วมงาน คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบพบกิจกรรมน่าสนใจงาน รับปัจจัยการผลิตมากมายจากหน่วยงานที่มาให้บริการ อาทิ วันที่ 30 กรกฎาคม 2567 อย่าลืมนำบัตรประชาชน หรือ ThaiD มาลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ ได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ขอเชิญร่วมงาน “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี

รู้หรือไม่ ? ถ้ารู้จัก “ดิน” ดีกว่าใคร จะมีชัย “ในการปลูก” ไปกว่าครึ่ง จันทร์นี้เลยอยากจะชวนทุกคน มาอ่านเรื่องราวของดินและปุ๋ย เนื่องจากการผลิตพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตสูง และคุ้มค่าต่อการลงทุนนั้น ต้องรู้จักธรรมชาติของดินในพื้นที่ปลูกของตนเองก่อน เกษตรกรจึงจะสามารถเลือกใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพนั่นเอง ชวนอ่านเรื่องราวจากทั้ง 4 เอกสารแนะนำ ดังนี้ 1. รู้จักดินดีหรือยัง? คลิกอ่าน :

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว สามารถติดตามและตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือ ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลง

โรคราน้ำฝนในลำไย เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงเวลานี้ มีฝนตกชุกและ มีความชื้นสูง ทำให้เกิดการระบาดของโรคราน้ำฝนในลำใยในบางพื้นที่ ฉะนั้น เกษตรกรควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบการระบาดให้รีบกำจัด หรือ ติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดลำปางหรือ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน การเข้าทำลาย เรียบเรียงโดย : สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

คุยข่าวเกษตร ! รายการศูนย์ขยายกระจายข่าว โดยศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช https://www.facebook.com/radiothungsongfm97/videos/1656379428491103

ประชาสัมพันธ์รับสมัคร “หมอพืชชุมชน ปี67”  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเป็นหมอพืชชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 สค. 67 โดยรับสมัครถึงวันที่ 19 กค. 67เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 053611044 หรือ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนคนเมืองปลูกผักพอเพียงในพื้นที่จำกัด พร้อมสอนวิธีปลูกผักอย่างง่าย 4 รูปแบบฟรี ดีเดย์ต้อนรับปีใหม่ 2560

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชวนคนเมืองปลูกผักพอเพียงในพื้นที่จำกัด ช่วยลดรายจ่ายครัวเรือน พร้อมสอนวิธีปลูกผักอย่างง่าย 4 รูปแบบฟรี ดีเดย์ต้อนรับปีใหม่ 2560
          พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยเรื่องการบริโภคพืชผักของประชาชนในสังคมเมืองปัจจุบัน เนื่องจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนอาจบริโภคพืชผักน้อยลง ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ ต้องการพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในสังคมเมืองให้เกิดความ “พอมี-พอกิน-พอใช้” ซึ่งเป็นรากฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มต้นลดรายจ่าย ที่สามารถทำได้ด้วยตนเองภายในครัวเรือน คือ การปลูกพืชผักสวนครัวบริโภคในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะกับสังคมเมือง ได้แก่ การปลูกพืชผักในพื้นที่จำกัด การปลูกพืชผักในแนวตั้ง และเลือกใช้ระบบน้ำที่ง่าย เหมาะสม ประหยัด ทำให้ประชาชนในสังคมเมืองได้มีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภค ดีต่อสุขภาพ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สามารถทำเป็นงานอดิเรกได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมดังกล่าวในโครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” และพร้อมให้บริการกับประชาชนในช่วงปีใหม่ 2560 นี้
          นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการ “เศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรกับสังคมเมือง” มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการถ่ายทอดความรู้เรื่องการปลูกผักในพื้นที่จำกัดให้กับประชาชนในสังคมเมือง และต้องการให้คนในชุมชนเมืองได้มีพืชผักปลอดภัยไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน โดยกรมฯ จะจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักและการเลือกชนิดของผักให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม รวมถึงการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ปลูกที่เหมาะกับพื้นที่จำกัด การเลือกใช้ระบบน้ำที่เหมาะกับพื้นที่และพืชผักที่ปลูก เช่น ระบบมินิสปริงเกลอร์ ระบบไมโครสเปรย์ระบบน้ำหยด เป็นต้น พร้อมให้คำแนะนำการดูแลรักษาและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยมีตัวอย่างการปลูกผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด 4 รูปแบบ ได้แก่ 1. การปลูกผักในแปลงขนาดเล็ก (ปลูกผักผสมผสาน) 2. การปลูกผักในแปลงขนาดเล็ก (ปลูกผักชนิดเดียว) 3. การปลูกผักแนวตั้ง (แบบตาข่าย) และ 4. การปลูกผักแนวตั้ง (แบบกระบะ)
          ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครประชาชนที่สนใจเข้ารับการอบรมนำร่อง จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560 รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 รุ่นที่ 3 วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 และรุ่นที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560 ผู้สนใจสามารถติดต่อหรือยื่นใบสมัครได้ที่ กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร โทร 0 2561 4878 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://www.royalagro.doae.go.th