ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง

ชื่อหวานชื่นใจ ที่มากล้วยตาก GI พิษณุโลก ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

แผ่นพับที่ 1/2563 เรื่อง กล้วยน้ำว้ามะลิอ่อง

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก

ผลิตโดย : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.