ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กว่าจะเป็นเกลือทะเล

ชวนทุกคนทำความรู้จักกับเรื่องราวของ #เกลือทะเล ที่มีมากกว่าความเค็ม
.
รู้หรือไม่? การทำนาเกลือทะเลนับเป็นเกษตรกรรม และผู้ที่ทำนาเกลือก็นับเป็นเกษตรกร โดยประเทศไทยมีการทำนาเกลือกระจายอยู่ทั้งหมด 7 จังหวัด ว่าแต่… กว่าน้ำทะเลจะกลายเป็นเกลือทะเลให้เราได้กินได้ใช้ ต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง คลิกอ่านแต่ละหน้าไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ