ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนไขข้อสงสัย เรื่อง #การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ

แมลงเศรษฐกิจมีชนิดใดบ้าง ต้องขึ้นทะเบียนอย่างไร มีเงื่อนไข/ข้อกำหนดอะไรบ้าง มาตามหาคำตอบไปพร้อมๆ กันในโพสต์นี้เลย