ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 10 จังหวัดอุดรธานี 👍 เผยเทคนิค “การขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการชำราก” 🌳 ลดต้นทุนด้วยการผลิตต้นพันธุ์พืชไว้ใช้เอง 👨‍🌾 เพียงแค่มีอุปกรณ์และทำตามขั้นตอนดังนี้ครับ