ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การดูแลไม้ผลและไม้ยืนต้น ช่วงหน้าแล้ง

เคล็ดไม่ลับ!! การดูแลไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ผ่านช่วงหน้าแล้ง ไม่ว่าจะเป็นการให้น้ำ การตัดแต่งกิ่ง การกำจัดวัชพืช รวมถึงการใส่ปุ๋ย ต้องจัดการอย่างไร วันนี้ #กรมส่งเสริมการเกษตร หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ
.

DOAE #ไขข้อสงสัยให้เกษตรกรไทย #การดูแลไม้ผลและไม้ยืนต้นให้ผ่านช่วงหน้าแล้ง