ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท


การทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

ขั้นตอนการทำ
1. ถ้าใช้เศษวัสดุทางการเกษตรจะมีอัตราส่วนที่ต่างกัน ได้แก่
ฟางข้าว 4 ส่วน : ขี้วัว 1 ส่วน
ผักตบชวา/กล้วย 6 ส่วน : ขี้วัว 1 ส่วน
ใบไผ่/หญ้า 1 ส่วน : ใบไม้ 4 ส่วน : ขี้วัว 1 ส่วน
ฟางข้าว 4 ส่วน : ก้อนเห็ด 1 ส่วน : ขี้วัว 1 ส่วน

2. โดยนำเศษวัสดุทางการเกษตร ไปวางเป็นชั้นบาง ๆ ตามอัตราส่วน มีความหนาแต่ละชั้นประมาณ 10 เซนติเมตร ฐานกว้าง 2 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1.5 เมตร

3. โรยทับด้วยมูลวัวให้ทั่ว 1 ส่วน แล้วใช้คราดช่วยกระจายมูลวัวและรดน้ำตาม

4. ทำชั้นที่สอง ชั้นที่สามต่อ พร้อมรดน้ำในแต่ละชั้น จนมีความสูง 1.5 เมตร จะได้ประมาณ 15 ชั้น

5. รดน้ำทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง และเจาะกองปุ๋ยทุก 7 วัน โดยเจาะรูเฉียงประมาณ 15 องศา ระยะระหว่างรูจะห่างประมาณ 15-30 เซนติเมตร โดยใส่น้ำภายในรูที่เจาะ ประมาณ 5-10 วินาที เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนในกองปุ๋ย

6. ทุก 20 วัน จะสับกองปุ๋ย เพื่อตรวจสอบความชื้นของกองปุ๋ย ถ้าเจอเชื้อราสีขาวภายในกองปุ๋ยแสดงว่าความชื้นไม่ถึง ต้องเติมน้ำเพิ่ม

7. เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วัน หยุดให้น้ำและทำการกระจายปุ๋ยหมัก ตากให้แห้ง ประมาณ 2-3 วัน สามารถนำปุ๋ยไปใช้ได้เลย หรือจะนำใส่กระสอบเพื่อไว้ใช้ในการผลิต รอบต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

จัดทำโดย : สำนักงานเกษตรอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี