ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Do it From Home DOAE : การทำสบู่เหลวพรอพอลิส

ที่สุดของการทำความสะอาดร่างกาย 🛀 ช่วยถนอมและบำรุงผิวพรรณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ 🐝 แจกสูตร “การทำสบู่เหลวพรอพอลิส” 🍯 จะทำไว้ใช้เอง หรือต่อยอดเป็นอาชีพเสริมก็น่าสนใจครับ 💰

——————————-