เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 26 พ.ย.61 เป็นต้นไป และสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.nsfc2019.com