🔉เชิญชวน “นักส่งเสริมการเกษตร และผู้มีประสบการณ์ด้านส่งเสริมการเกษตร” เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ แบบเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน (RESK) เพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

📒สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 กรกฏาคม 2565
ฟรี ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ