การปลูกดาวเรืองสีเหลือง ทานตะวันสีเหลือง

สีเหลืองเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จึงขอเชิญชวนประชาชน “ปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง” ให้ออกดอกและบานสะพรั่งตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
โดยใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้าง ร้าน และบ้านเรือนของประชาชนในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ระหว่าง ๒๕ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ )
———————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารการปลูกดาวเรือง
http://bit.ly/2v9OsCk
———————————————–
ดาวน์โหลดเอกสารการปลูกดอกทานตะวัน
http://bit.ly/2v9Yt2i
———————————————–
ที่มา : สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี