ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เอกสารคำแนะนำที่ 3/2557 การปลูกถั่วลิสง

เรียบเรียง : กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชน้ำมันและพืชตะกูลถั่ว

ที่มา : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร