ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมกันปลูกผักง่ายๆ ในบ้าน ด้วยหลักการพึ่งตนเอง กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกันครับ👨‍🌾 นอกจากช่วยลดรายจ่ายค่าอาหาร ได้รับประทานผักที่สะอาด ปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว🥗 ยังช่วยลดขยะได้อีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันครับ👉