ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Do it From Home DOAE : การปักชำผักเชียงดา

จัดทำโดย : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน แนะเทคนิค “การขยายพันธุ์ผักเชียงดาด้วยวิธีการปักชำกิ่ง” 🌿 เป็นวิธีที่ง่ายทำได้เองที่บ้าน พร้อมแนะเทคนิคการเตรียมกิ่งพันธุ์ดี 🏡 ปลูกครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยครับ 👍