ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การผลิตกล้วยพันธุ์ดี

แผ่นพับที่ 3/2566 การผลิตกล้วยพันธุ์ดี

เรียบเรียง : ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก , กองขยายพันธุ์พืช
บรรณาธิการ : กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ออกแบบ : กลุ่มศิลปกรรมส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.