ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพรรู้ ทุกคนรู้  “การผลิตไขผึ้งบริสุทธิ์” 🐝 ทำเอง ใช้เอง ได้ความรู้ติดตัวไว้บอกต่อได้ด้วย 👍 เรามาดูวิธีทำกันเลยดีกว่า