ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การสมัครเข้าร่วมเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์

เว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์สินค้าที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่รายได้รวมกว่า 500 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจอย่างเห็นผล จนได้รับรางวัลสำเภา – นาวาทอง จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สำหรับใครที่สนใจนำสินค้าร่วมประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์นี้ จะต้องมีคุณสมบัติ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ติดตามได้ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ