ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

แปลงใหญ่ คืออะไร ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่แล้วดีอย่างไร มีใครเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ได้บ้าง และมีเงื่อนไขอย่างไร วันนี้มาไขข้อข้องใจกันค่ะ