ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ในยุคที่ข้าวยากหน้ากาก(mask)แพง แถมหายากอีก .. เราก็คงต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตกันใหม่เพื่อการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากมีพื้นที่ว่างอยู่บ้าง ลองหันมาปลูกพืชผักไว้กินเองในบ้าน ไม่ต้องเสียเงินซื้อให้สิ้นเปลือง แต่!!! ก่อนจะลงมือปลูกพืชผักนั้น ขั้นตอนแรกต้องเริ่มต้นจากการเตรียมดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเหมาะสมกับชนิดของพืชผักและลักษณะการปลูกกันเสียก่อน เพราะจะผลต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของพืชผักนั้น ๆ ถ้าพร้อมแล้วมาเรียนรู้ขั้นตอนกันเลยค่ะ