Do it From Home DOAE : การเพาะเมล็ดอะโวคาโด

จัดทำโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง)