ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

Do it From Home DOAE : การเพาะเลี้ยงแมลงหางหนีบ

ปลูกพืชผักก็ต้องดูแลรักษา🌱 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ชวนมา “เลี้ยงแมลงหางหนีบ”💁‍♂ ไว้ใช้ควบคุมและกำจัดแมลงศัตรูพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเป็นเทคนิคง่าย ๆ ในการทำเกษตรแบบปลอดภัยและไม่ทำลายธรรมชาติอีกด้วยนะครับ
——————————-
📌ติดตาม📌 อยู่บ้านช่วงนี้ ทำอะไรดี ?

https://www.facebook.com/DoItFromHomeDOAE/