Do it From Home DOAE : การแปรรูปชาเขียวฉบับชาวบ้าน

ชวนมา “แปรรูปชาเขียวฉบับชาวบ้าน” 🌱 กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษตรที่สูง) ☕️ เก็บไว้ชงเป็นเครื่องดื่มได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ จะต้องระวังไม่ดื่มมากเกินไปด้วยนะครับ👌