ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ

รู้แบบนี้ทำนานแล้ว!! การวิเคราะห์ดิน ช่วยให้การเลือกใช้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

แล้วปุ๋ยแต่ละประเภทต่างกันอย่างไร ? ถ้าเราอยากตรวจวิเคราะห์ดินต้องใช้ตัวช่วยอะไร หรือติดต่อใคร?

วันนี้ DOAE หาคำตอบมาให้แล้วค่ะ

ติดตามเรื่องนี้มีคำตอบกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร >> https://bit.ly/3dFZ7ZA