สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์“งดเหล้า ห่างโควิด ชีวิตจะปลอดภัย”