ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 8 มกราคม 2560 สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรม“ปั่นเยี่ยมเกษตรกร” Bike For Farmer โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่มีการออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพแข็งแรง มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้พบปะสอบถามปัญหากับเกษตรกรถึงพื้นที่และสร้างความเป็นกันเองกับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ดำเนินการโดย นายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะ โดยได้รับเกียรติจากท่านสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ รวมระยะทางปั่นจักรยาน 20 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน

      

      

      

ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟสบุ๊ค  Kungsadal Sawaschai