ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

วันที่ 23 มีนาคม 2560 กิจกรรม “มีเทศน์ มีทอล์ค” กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2 โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ห้อง 7) อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร