กิจกรรม “ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ”

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการจัดกิจกรรม “ร้อยดวงใจ ปลูกดาวเรือง ทำดีถวายพ่อ” ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ เคารพธงชาติ ตักบาตร ปลูกดอกดาวเรือง และกิจกรรม 5ส  ณ บริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

© 2019 ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร | ScrollMe by AccessPress Themes