ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กิจกรรม “เก่าแลกใหม่” เพียงนำถุงผ้าเก่า พร้อมกล่องยูเอชทีใช้แล้ว มาแลกถุงผ้าใหม่ ฟรี!

เงื่อนไข

1. เป็นถุงผ้าใช้แล้วสภาพดีที่ยังใช้งานได้ พร้อมด้วย

2. กล่องยูเอชทีต้องแกะและล้างให้สะอาด จำนวน 5 ชิ้น ขึ้นไป

3. เจ้าหน้าที่ 1 คน แลกได้ 1 ชุด เท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 โทร. 02-9551640 ภายใน 541,542