ดีต่อใจและกาย 💖 ปลูก “กุยช่ายเขียว” ครั้งเดียวเก็บเกี่ยวได้ตลอด 👍 ให้ผลผลิต ทั้งกุยช่ายเขียว กุยช่ายขาว และดอกกุยช่าย 👨‍🌾 โดยไม่ต้องเหนื่อยปลูกหลายครั้งให้เสียเวลา