ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กู้ผิวเสีย ให้กลับใส ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ผสมผสานความรู้ภูมิปัญญา นำรายได้สู่ชุมชนกับกรมส่งเสริมการเกษตร

“Malila”
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากนมแพะ สินค้า Young Smart Farmer
นายพรเทพ แสงจันทร์ สนใจสินค้าติดต่อ 081-6580802

“สิขริน”
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากผึ้ง สินค้าวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์และชันโรงบ้านแสลง
สนใจสินค้าติดต่อ 089-9355643

“ชีวาร์”
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากน้ำนมข้าว สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถี
สนใจสินค้าติดต่อ 089-9355643-80 , 089-7557281


————————–
ผลิตโดย กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร สำนักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร