ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

กรมส่งเสริมการเกษตร ขอเชิญชวนยุวเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและเเข่งขัน งานชุมนุมยุวเกษตรกรและที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรระดับประเทศ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมกำหนดอนาคตเกษตรไทยไปด้วยกัน Shaping the Future…Together” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

ยุวเกษตรกรที่สนใจ สามารถแสกน QR Code เพื่ออ่านรายละเอียดกิจกรรมและใบสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดและเเข่งขัน
1. การเเข่งขันแผนธุรกิจเกษตร (Young Business Planner)
2. การประกวดการผลิตแผ่นประชาสัมพันธ์ ภายใต้หัวข้อ “70 ปี ยุวเกษตรกรไทย ร่วมกำหนดอนาคตไทยไปด้วยกัน”
3. การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “เรื่องเล่ายุวเกษตรกรไทย”

 ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2566 ทาง e-mail: farmyouth416@gmail.com