ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

การเพาะกล้าผัก

การเพาะกล้าผัก วัสดุเพาะ อุปกรณ์ ดาวน์โหลดไฟล์ PDF. เรียบเรียง : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานเกษตรอำเภอแก่งคอย​ จังหวัดสระบุรี ประชาสัมพันธ์​เกษตรกรและประชาชนทั่วไป​ ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่​ ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่​ 4​ ประจำปี​ 2567​ ในวันพุธที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​ 08.00 น.​ เป็นต้นไป (นำบัตรประชาชนติดมาด้วย)  เครื่องแต่งกายเสื้อโทนสีเหลือง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

ขอเชิญร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดพิจิตร ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 ณ วัดหงษ์ ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร

กาหยูเกาะพยาม

แผ่นพับที่ 10/2567 กาหยูเกาะพยาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร จังหวัดระนอง มะม่วงหิมพานต์ หรือ “กาหยู” มีแหล่งปลูกในจังหวัดระนอง ปลูกเยอะที่สุดที่ตำบลเกาะพยาม ด้วยสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนปนทราย จึงเหมาะสำหรับปลูกกาหยู ทำให้เมล็ดมีลักษณะเนื้อแน่น รสชาติหวานมัน กรอบ อร่อย รวมถึงการแปรรูปกาหยูที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคั่วแบบโบราณและคั่วเมล็ดด้วยข้าวสาร จึงมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ เรียบเรียง : กลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร

“3R Model : 3 เปลี่ยน” โมเดลที่จะชวนเกษตรกรไทย หยุดเผาในพื้นที่เกษตรอย่างยั่งยืน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เปลี่ยนชนิดพืช และเปลี่ยนเป็นพืชทางเลือก อ่านเรื่องราวแบบละเอียด รวมถึงวิธีการที่จะนำมาซึ่งการหยุดเผา การลดต้นทุน และการเพิ่มรายได้ ใน 4 เอกสารแนะนำดังนี้ 1. แนวทาง 3R Model :

ฮอร์โมนไข่

ฮอร์โมนไข่ ทำง่าย ต้นทุนต่ำ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต ส่วนผสม วิธีทำ วิธีใช้ใช้อัตรา 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สามารถใช้ได้ 80 ไร่ จัดทำโดย : กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร

หนอนปลอกข้าว

หนอนปลอกข้าว ตัวเต็มวัยตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืน ปีกสีขาวมีแถบสีน้ำตาลอ่อนถึงดำ 2-3 แถบตามขอบปีก ลักษณะและการระบาด การป้องกันและกำจัด 1. ระบายน้ำออกจากแปลงนา เพื่อทำลายตัวหนอน และระงับการแพร่ระบาดในนาข้าว เพราะหนอนจะระบาดโดยปลอกลอยไปตามน้ำ ถ้าเอาน้ำออก หนอนก็จะระบาดไม่ได้ 2. ใช้สารฆ่าแมลง เมื่อตรวจพบใบถูกทำลายมากกว่า 15% หรือพบใบห่อ 6-8 ใบ ต่อ

หนอนห่อใบข้าว

ระวัง! หนอนห่อใบข้าว ลักษณะการทำลาย เรียบเรียงโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย กรมส่งเสริมการเกษตร ดาวน์โหลดไฟล์ PDF.

เตือน! การแจ้งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นเท็จ มีความผิดตามกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 267 ต้องโทษจำคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 

กลับมาอีกครั้ง กับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับผู้ร่วมนิทรรศการจาก 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก 

และในปีนี้เช่นเคย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022  ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมและรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลักจากหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน ซึ่งทางผู้จัดงาน ดีแอลจี  หรือ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน และ วีเอ็นยู ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยทางผู้จัดงานจะมีไกด์ดูแลและพาเดินชมแต่ละบูทอย่างทั่วถึง

ซึ่งแน่นอนกิจกรรม ไฮไลค์ของปีนี้ จะมี Thailand Smart Farming Pavilion โดยรวบรวมและนำเสนอนโยบายต่างๆด้านการเกษตรอัจฉริยะ และยังมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน เท่านั้นยังไม่พอทางงานยังมีพาวิลเลียนต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น Vertical Farming Pavilion(การทำเกษตรแบบแนวตั้ง) และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Pavilion

นอกจากนั้นยังอัดเต็มไปด้วย งานสัมมนาจุใจกว่า 30 หัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการที่ีเนื้อหาเข้มข้นสำหรับการปลูกข้าว หรือ อาทิ การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว จาก (สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ),  หรือ ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังสถานการณ์โควิท-19 (สถาบันวิจัยพืชสวน), กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว (ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย), การผลิตกัญชา-กัญชงเพื่อธุรกิจ (สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย) ฯลฯ และในแง่มุมมองของนานาชาติยังได้รับร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – รวมไปถึง  DLG Forum เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้แชร์ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  

ภายในงานยังมีการนำเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากนานาประเทศ ได้แต่  ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการนำเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

ผู้ที่สนใจสามารถรับบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-asia.com สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานแบบหมู่คณะ สามารถติดต่อทางผู้จัดงานเพื่อรับไกด์พาชมงานเฉพาะกลุ่มได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1116611  (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ ดีแอลจี ไทย)  **กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรี!!

ลิงค์สำหรับรับบัตรเข้าชมงาน (MOAC / DOAE) https://online-register.org/ata/register/index.php?code=asso416

เอกสารแนบ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022