ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 

กลับมาอีกครั้ง กับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 

งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาค และงานแสดงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและนวัตกรรมด้านการปลูกพืชผัก ไม้ผล และดอกไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ ภายในงานพบกับผู้ร่วมนิทรรศการจาก 300 แบรนด์ชั้นนำทางด้านการเกษตร จาก 26 ประเทศทั่วโลก 

และในปีนี้เช่นเคย AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022  ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมและรวมไปถึงผู้สนับสนุนหลักจากหน่วยงานต่างๆภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วมงาน ซึ่งทางผู้จัดงาน ดีแอลจี  หรือ สมาคมเกษตรกรรมเยอรมัน และ วีเอ็นยู ได้อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรที่จะเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โดยทางผู้จัดงานจะมีไกด์ดูแลและพาเดินชมแต่ละบูทอย่างทั่วถึง

ซึ่งแน่นอนกิจกรรม ไฮไลค์ของปีนี้ จะมี Thailand Smart Farming Pavilion โดยรวบรวมและนำเสนอนโยบายต่างๆด้านการเกษตรอัจฉริยะ และยังมีการสาธิตการบินโดรนเพื่อการเกษตรภายในบริเวณสถานที่จัดงาน เท่านั้นยังไม่พอทางงานยังมีพาวิลเลียนต่างๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น Vertical Farming Pavilion(การทำเกษตรแบบแนวตั้ง) และพาวิลเลียนกัญชาใน Cannabis Pavilion

นอกจากนั้นยังอัดเต็มไปด้วย งานสัมมนาจุใจกว่า 30 หัวข้อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ครอบคลุมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นงานประชุมเชิงวิชาการที่ีเนื้อหาเข้มข้นสำหรับการปลูกข้าว หรือ อาทิ การลดคาร์บอนในกระบวนการการผลิตและแปรรูปข้าว จาก (สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ),  หรือ ผลกระทบของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล หลังสถานการณ์โควิท-19 (สถาบันวิจัยพืชสวน), กระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าว (ชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย), การผลิตกัญชา-กัญชงเพื่อธุรกิจ (สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย) ฯลฯ และในแง่มุมมองของนานาชาติยังได้รับร่วมมือจากกระทรวงการเกษตรเยอรมันผู้สนับสนุนการจัดการประชุมเพื่อธุรกิจ – รวมไปถึง  DLG Forum เวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมจัดนิทรรศการได้แชร์ความรู้และนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  

ภายในงานยังมีการนำเสนอศูนย์รวมพาวิลเลียนจากนานาประเทศ ได้แต่  ฟินแลนด์ เยอรมนี อินเดีย ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ ซึ่งแต่ละประเทศจะมีการนำเสนอด้านเทคโนโลยีและเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรในภูมิภาคเอเชีย

ผู้ที่สนใจสามารถรับบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com หรือ www.horti-asia.com สำหรับเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมชมงานแบบหมู่คณะ สามารถติดต่อทางผู้จัดงานเพื่อรับไกด์พาชมงานเฉพาะกลุ่มได้เลย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1116611  (วีเอ็นยู เอเชีย แปซิฟิค และ ดีแอลจี ไทย)  **กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับบัตรเข้าชมงานฟรี!!

ลิงค์สำหรับรับบัตรเข้าชมงาน (MOAC / DOAE) https://online-register.org/ata/register/index.php?code=asso416

เอกสารแนบ