ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและบุคคลทั่วไป
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) “ดอกไม้จันทน์ ดอกไม้ใจ ถวายพ่อหลวง” สำหรับใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5 (ห้อง 7) อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

***โดยเริ่มกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

กลุ่มสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ เบอร์ติดต่อ 0 2579 9548 , 0 2579 3910