ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ ๕๔วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางออนไลน์ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๔ ปี การสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรhttps://www.doae.go.th/bless64/blessdoae2564.php