ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายความรู้ ฟรี! จำนวน 50 ที่นั่ง

  • ระวังภัย “โรคก้านธูป”
  • การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน
  • เสวนา “การพัฒนาทุเรียนไทยและการรักษามาตรฐานเพื่อการส่งออก”

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฎร์ธานี

ท่านใดสนใจสมัครได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง หรือโทร 077-369124 , inbox เฟซบุ๊ก สำนักงานเกษตรอำเภอพระแสง https://www.facebook.com/phrasaeng.doae

  • ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566