กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญเที่ยวงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561

เปิดมิติใหม่สู่ “ศาสตร์พระราชา พัฒนาเกษตรไทย 4.0”
วันที่ 26 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

การจัดนิทรรศการในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
http://www.ku.ac.th/…/conte…/files/exhibitionKasetfair61.pdf

รายละเอียดร้านค้าโซนต่างๆ
http://www.ku.ac.th/…/resou…/upload/content/files/zone13.pdf

ผังการจัดงาน
http://ku.ac.th/k…/news61/1/kasetfair/plan_kasetfair61-2.jpg