เข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว มาดูกันว่า Application Smartcheck ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่เกษตรกร สามารถทำอะไรได้บ้าง

ดาวโหลดได้ที่ Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.doae.smartcheckapp

Smartcheck แอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่สนใจรู้เรื่องแวดวงทางด้านการ…

เข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว มาดูกันว่า Application Smartcheck ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่เกษตรกร สามารถทำอะไรได้บ้างดาวโหลดได้ที่ Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.doae.smartcheckapp

โพสต์โดย Digital DOAE บน 19 ธันวาคม 2017