ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

เข้าสู่ยุค 4.0 แล้ว มาดูกันว่า Application Smartcheck ของกรมส่งเสริมการเกษตร สำหรับทุกคนไม่เฉพาะแค่เกษตรกร สามารถทำอะไรได้บ้าง

ดาวโหลดได้ที่ Play Store : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.go.doae.smartcheckapp

https://www.facebook.com/digitaldoae/videos/1909561679071588/