ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์ สำนักงานเกษตร และ ธ.ก.ส. ในจังหวัดของท่าน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการขาย    แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 #เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์#รัฐบาลประกันรายได้ #คู่มือประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2#กรมการค้าภายใน #ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ปี 2 ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ ▃▃ เกษตรกรสามารถดาวน์โหลด สื่อประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 ได้ที่ shorturl.at/mqwxA โปสเตอร์ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แผ่นพับ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คู่มือ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สปอตวิทยุ ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 2 ชุด สปอตโมบายยูนิต ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูน้อยลง