ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด

รายการบ่ายนี้มีคำตอบ :  เตือน…เกษตรกรต้องรีบมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเอง

บ่ายนี้มีคำตอบกับ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  

> ขึ้นทะเบียนเกษตรกร…รับสิทธิ์ประโยชน์อะไรบ้าง

DOAE Farmbook Application “สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล”

ออกอากาศ วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ช่อง 9 MCOT HD