ศูนย์วิทยบริการเพื่อส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์วิทยบริการ
10

เรื่องล่าสุด


ข้าววัชพืช…วัชพืชร้ายในนาข้าว

  • เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวปลูก กับ ข้าวป่า มีการขยายพันธุ์ในรุ่นต่อ ๆ มาหลายลักษณะ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่เป็นที่ต้องการของชาวนา

  • ข้าวดีด หรือ ข้าวเด้ง ร่วงง่าย และร่วงเร็ว เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่มีหางสั้น หรือไม่มีหาง ข้าวเปลือกส่วนใหญ่มีสีเหลืองฟาง สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งแดงและขาว
  • ข้าวหาง หรือ ข้าวนก เมล็ดข้าวเปลือกสีดําหรือสีน้ําตาลเข้ม มีหางยาว หางอาจจะมีสีแดง หรือสีขาวในระยะข้าวยังสด เมล็ดร่วง ก่อนเก็บเกี่ยว สีของเยื่อหุ้มเมล็ดมีทั้งสีแดงไปจนถึงสีขาว
  • ข้าวแดง หรือ ข้าวลาย สีข้าวเปลือกมีสีเข้มไปจนถึงลายสีน้ําตาลแดง เมล็ดข้าวเปลือกส่วนใหญ่ไม่มีหาง เมล็ดมีทั้งร่วง และไม่ร่วงก่อนเก็บเกี่ยว แต่สีของเยื่อหุ้มเมล็ดส่วนใหญ่มีสีแดง

จัดทำโดย : กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย https://www.facebook.com/AgricultureExtension50

ข้อมูลข้าววัชพืชเพิ่มเติม : https://bit.ly/40mUVpo